login with fb
Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Onaylanması

ANAELİ EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. www.derimarketim.com isimli web sitesi (“Web Sitesi”) üyesi olmak için (“Deri Marketim Üye”) önce kayıt formumuzu doldurmanız ve www.derimarketim.com Kullanıcı Sözleşmesi (“Deri Marketim Kullanıcı Sözleşmesi”) hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir.   Deri Marketim Üyesi’nin, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren Deri Marketim Kullanıcı Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

Derimarketim.com Sözleşmesi’ni onaylayan Deri Marketim Üyeleri Web Sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere profil oluşturma, Deri Marketim Sistemine dahil ürünleri görüntüleme, internet ortamından Deri Marketim sistemine dahil ürünleri sipariş verilmesi, verilen siparişlerin değiştirilmesi, geçmiş siparişleri görüntüleme ve Deri Marketim Üyeleri tarafından yapılan yorumları okuma ve Deri Marketim sistemine dahil ürünlerin zaman zaman Deri Marketim Üyelerine sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanma imkanı sunar.

3. Deri Marketim Üyelik Sistemi

·         Deri Marketim Üyesi kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı adı” ve “Şifre’ye” sahip olur.

·          Kullanıcı adı Deri Marketim Üyesi’ne özeldir ve aynı Kullanıcı adı iki farklı Deri Marketim Üye’sine verilmez.

·          Şifre sadece Deri Marketim Üyesi tarafından bilinir. Deri Marketim Üyesi dilediği zaman şifresini değiştirebilir.  Şifre'nin seçimi ve korunması tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Deri Marketim.com şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

·          Deri Marketim, Üye’yi sadece Deri Marketim sistemine dahil olan ve Deri Marketim Üyeleri tarafından yararlanılan ve kendisine özel promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder. Deri Marketim Gizlilik Politikasına aykırı bir şekilde kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmaz veya üçüncü kişiler adına e-posta gönderimi yapamaz.

·          Kullanıcının Deri Marketim Üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı adını ve Şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Deri Marketim.com  “login” olmak şeklinde tanımlanmıştır.

4. Deri Marketim Üyesi'nin Yükümlülükleri

Deri Marketim Üyesi, Web Site servislerinden yararlandığı sırada:

·          Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Üyeliği’nin sona erebileceğini,

·         Deri Marketim tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Deri Marketim’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

·         Deri Marketim servislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Deri Marketim ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Deri Marketim’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

·          eleneksellezzetler tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Deri Marketim’in sorumlu olmayacağını,

·          Deri Marketim servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Deri Marketim’in sorumlu olmayacağını,

·          Deri Marketim Üyelerinin verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Deri Marketim’in sorumlu olmayacağını,

·          Tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

·         Deri Marketim Üyeleri’ne ayrılan alanlarda yorumlarda bulunurken söz konusu yorumların Deri Marketim sistemine dahil bir ürün veya herhangi bir firmaya dahil reklam ve promosyon içerikli olmayacağını, başkalarının yorumlarını kendi yorumu gibi kullanmayacağını, Deri Marketim Üyelerinin kullanıcı deneyimini etkileyecek politik, çalışan bazlı içerikli veya firma çalışanlarının özel hayatını ya da firmanın ticari hayatını etkileyecek şekilde veya tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı nitelikte olmayacağını,

·          Deri Marketim Sistemi’ne eklenecek ve yayımlanacak yazışma, konu başlıkları ve rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

·          Diğer Deri Marketim sistemi kullanıcılarını ve Deri Marketim sistemine dahil firmaları taciz ve tehdit etmemeyi,

·          Diğer Deri Marketim Üyelerinin Deri Marketim servisini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

·          Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

·          Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

·          Diğer Deri Marketim Üyelerinin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

·          Deri Marketim servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının Deri Marketim Üyelerinin rızası dahilinde olduğunu, Deri Marketim Üyelerinin bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Deri Marketim servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Deri Marketim’den hiçbir ad altında tazminat talep etmemeyi,

·          Deri Marketim’den izin almadan Deri Marketim servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

·          Deri Marketim, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

·          Kurallara aykırı davrandığı takdirde Deri Marketim’in gerekli müdahalelerde bulunma ve Deri Marketim Üyesini  servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

·          Deri Marketim ‘in Deri Marketim sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

·          Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

·          Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

·          Deri Marketim “Kullanıcı adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

·          Deri Marketim sistemine dahil bir firma tarafından gönderilebilecek bir promosyon Deri Marketim Üyesi dışında bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Deri Marketim sistemine dahil firma adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile promosyonun teslim edilmeyebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

5. Ücretlendirme

Deri Marketim, işbu Deri Marketim Kullanıcı Sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Ürünlerin ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Web Sitesi’nde aksi belirtilmediği takdirde, bütün ürünlerin karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Üye, Deri Marketim sistemi dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT vb.) tahsil edebilir. Bu usuller Web Sitesi’nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Deri Marketim Üyeleri burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

6. Vergilendirme

Deri Marketim Kullanıcı Sözleşme’si kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Deri Marketim sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

7. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması

Deri Marketim Üyeleri Deri Marketim sisteminin kullanımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu ve Deri Marketim sistemi dahilinde alışveriş yapılması durumunda bu alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

8. Web Sitesi Kayıtlarının Geçerliliği

Deri Marketim Üyesi işbu Deri Marketim Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Deri Marketim’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikro fiş, ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Deri Marketim’un kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Uygulanacak Hükümler

Deri Marketim Kullanıcı Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu Deri Marketim Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

10. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 

İşbu Deri Marketim Kullanıcı Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

11. Yürürlük

Deri Marketim Üyesinin kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet veya ürün aldıktan ya da Deri Marketim sisteminden yararlanmaya başladıktan itibaren işbu Deri Marketim Kullanıcı Sözleşmesi taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

12. Fesih

Üye  dilediği zaman tek taraflı olarak işbu Deri Marketim Kullanıcı Sözleşmesi’ni sona erdirebilir.